Zgoda marketingowa

Supreme Box

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Joker Service Michał Brząkalski, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej 173/14, NIP: 7262288129, REGON 101370405, w celach marketingowych polegających na informowaniu mnie: 

• drogą e-mailową o promocjach dotyczących cateringu dietetycznego oraz nowości (www.supremebox.pl)

 • drogą telefoniczną o promocjach dotyczących cateringu dietetycznego Zgoda na przetwarzanie dotyczy następujących danych osobowych: 

• adres email 

• numer telefonu 

Dane są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.